Hydraulické valce ZIL

en53

Menovitý tlak - 10MPa
Maximálny povolený tlak je 16MPa
Priemer prvého stupňa — 142 mm
Priemer druhého stupňa - 115 mm
Priemer tretieho stupňa — 95 mm
Priemer štvrtého stupňa —75 mm
Priemer piateho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1100 mm
Menovitá tlačná sila — 23,4...150,4 kN

en54

Menovitý tlak - 10MPa
Maximálny povolený tlak je 16MPa
Priemer prvého stupňa — 142 mm
Priemer druhého stupňa - 115 mm
Priemer tretieho stupňa — 95 mm
Priemer štvrtého stupňa — 75 mm
Priemer piateho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1100 mm
Menovitá tlačná sila — 23,4...150,4 kN

en55

Menovitý tlak - 10MPa
Maximálny povolený tlak je 16MPa
Priemer prvého stupňa - 115 mm
Priemer druhého stupňa —95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Priemer štvrtého stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1033 mm
Menovitá tlačná sila — 23,4...98,6 kN

en56

Menovitý tlak - 10MPa
Maximálny povolený tlak je 16MPa
Priemer prvého stupňa - 115 mm
Priemer druhého stupňa —95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Priemer štvrtého stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1033 mm
Menovitá tlačná sila — 23,4...98,6 kN

en57

Menovitý tlak - 10MPa
Maximálny povolený tlak je 16MPa
Priemer prvého stupňa - 115 mm
Priemer druhého stupňa —95 mm
Priemer tretieho stupňa — 75 mm
Celkový zdvih - 760 mm
Menovitá tlačná sila — 41,9...98,6 kN


Spojiť

VYKRIKUJ NÁM
Získajte e-mailové aktualizácie