Hydraulické valce prívesu

en2

Menovitý tlak - 20MPa
Maximálny povolený tlak je 25 MPa
Priemer prvého stupňa - 95 mm
Priemer prvého stupňa - 75 mm
Priemer prvého stupňa - 56 mm
Priemer prvého stupňa - 710 mm
Priemer prvého stupňa — 67,7...144,6kN

en3

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 142 mm
Priemer prvého stupňa — 115 mm
Priemer prvého kroku — 95 mm
Priemer štvrtého stupňa — 75 mm
Priemer prvého kroku — 2000 mm
Priemer prvého stupňa — 67, 1...240,6 kN

en4

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 142 mm
Priemer prvého stupňa — 115 mm
Priemer prvého kroku — 95 mm
Priemer štvrtého stupňa —75 mm
Priemer prvého kroku —2000 mm
Priemer prvého stupňa — 67, 1...240,6 kN

en5

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa - 95 mm
Priemer prvého stupňa - 75 mm
Priemer prvého stupňa - 56 mm
Priemer prvého stupňa - 1350 mm
Priemer prvého stupňa — 39,7...114,4kN

en6

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého kroku —75 mm
Priemer prvého kroku — 56 mm
Priemer prvého stupňa — 850 mm
Priemer prvého stupňa — 37, 4...67,1kN

en7

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa - 115 mm
Priemer prvého stupňa - 95 mm
Priemer prvého stupňa - 75 mm
Priemer prvého stupňa - 1339 mm
Priemer prvého stupňa 一67,1... 157,8kN


Spojiť

VYKRIKUJ NÁM
Získajte e-mailové aktualizácie