Hydraulické valce MTZ

en27

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Zaťaženie na tlačenie tyče - 115,9 kN
Zaťaženie ťahom tyče - 97,3 kN

en28

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer piestu - 125 mm
Priemer tyče - 50 mm
Tlačné zaťaženie - 186,4kN
Zaťaženie ťahom tyče - 156,6Kn

en29

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Napätie na tlačenie tyče —47,7kN
Zaťaženie ťahom tyče - 36,6 kN

en30

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Tlačná záťaž - 47,7kN
Zaťaženie ťahom tyče -36,6Kn

en31

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Tlačná záťaž tyče -29,8kN
Zaťaženie ťahom tyče - 22,4Kn

en32

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Tlačná záťaž tyče -29,8kN
Zaťaženie ťahom tyče - 22,4Kn

en33

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Tlačná záťaž - 47,7kN
Zaťaženie ťahom tyče -36,6Kn


Spojiť

VYKRIKUJ NÁM
Získajte e-mailové aktualizácie