Hydraulické valce MAZ

en63

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 115 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa — 75 mm
Celkový zdvih - 1280 mm
Menovitá tlačná sila — 67, 1...157,8 kN

en64

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 115 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa — 75 mm
Celkový zdvih - 3400 mm
Menovitá tlačná sila — 67, 1...157,8 kN

en65

Menovitý tlak -12MPa
Maximálny povolený tlak je 15MPa
Priemer prvého kroku — 180 mm
Priemer druhého stupňa — 160 mm
Priemer tretieho stupňa — 140 mm
Priemer štvrtého stupňa — 120 mm
Celkový zdvih - 1615 mm
Menovitá tlačná sila - 305 kN

en66

Menovitý tlak -12MPa
Maximálny povolený tlak je 15MPa
Priemer prvého kroku — 180 mm
Priemer druhého stupňa — 160 mm
Priemer tretieho stupňa — 140 mm
Priemer štvrtého stupňa — 120 mm
Celkový zdvih - 1625 mm
Menovitá tlačná sila - 305 kN

en67

Menovitý tlak -12MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer tretieho stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa - 95 mm
Priemer štvrtého stupňa —75 mm
Celkový zdvih - 3444 mm
Menovitá tlačná sila - 67,1...344,8kN


Spojiť

VYKRIKUJ NÁM
Získajte e-mailové aktualizácie