Hydraulické valce Kamaz

en35

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 117 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Celkový zdvih - 955 mm
Menovitá tlačná sila - 71,3 ... 107,7 kN

en36

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 142 mm
Priemer druhého stupňa — 117 mm
Priemer tretieho stupňa — 95 mm
Priemer štvrtého stupňa —75 mm
Celkový zdvih - 4570 mm
Menovitá tlačná sila — 71,3...255,6 kN

en37

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer tretieho stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa — 95 mm
Priemer piateho stupňa — 75 mm
Priemer šiesteho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1950 mm
Menovitá tlačná sila — 37,4...344,8 kN

en38

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 117 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa — 75 mm
Celkový zdvih - 862 mm
Menovitá tlačná sila — 71,3...173,5 kn

en39

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer tretieho stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa — 95 mm
Celkový zdvih - 875 mm
Menovitá tlačná sila -7,4...344,8kN

en40

Menovitý tlak - 10MPa
Maximálny povolený tlak je 16MPa
Priemer prvého stupňa — 142 mm
Priemer druhého stupňa - 115 mm
Priemer tretieho stupňa — 95 mm
Priemer štvrtého stupňa —75 mm
Priemer piateho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1756 mm
Menovitá tlačná sila — 24,6...155 kN

en41

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer tretieho stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa — 95 mm
Priemer piateho stupňa — 75 mm
Priemer šiesteho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1463 mm
Menovitá tlačná sila — 37,4...344,8 kN

en42

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 117 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Priemer štvrtého stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 850 mm
Menovitá tlačná sila — 37,4...163,3 kN

en43

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer tretieho stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa — 95 mm
Celkový zdvih - 935 mm
Menovitá tlačná sila — 107,7...344,8 kN

en44

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého kroku — 95 mm
Priemer druhého stupňa -75 mm
Priemer tretieho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 955 mm
Menovitá tlačná sila — 39,7...114,4 kN

en45

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého kroku — 95 mm
Priemer druhého stupňa - 75 mm
Priemer tretieho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 955 mm
Menovitá tlačná sila — 39,7...114,4 kN

en46

Menovitý tlak - 17MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého kroku — 95 mm
Priemer druhého stupňa -75 mm
Priemer tretieho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 3400 mm
Menovitá tlačná sila — 39,7...114,4 kN

en47

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 117 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Celkový zdvih - 3400 mm
Menovitá tlačná sila — 67,1...163,3 kN

en48

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 117 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Celkový zdvih - 955 mm
Menovitá tlačná sila — 67,1...163,3 kN

en49

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer prvého stupňa — 117 mm
Priemer druhého stupňa - 95 mm
Priemer tretieho stupňa —75 mm
Celkový zdvih —740 mm
Menovitá tlačná sila — 67,1...163,3 kn

en50

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer tretieho stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa — 95 mm
Priemer piateho stupňa — 75 mm
Celkový zdvih - 5780 mm
Menovitá tlačná sila — 67,1...344,8 kN

en51

Menovitý tlak - 16MPa
Maximálny povolený tlak je 24 MPa
Priemer prvého stupňa — 170 mm
Priemer druhého stupňa — 142 mm
Priemer druhého stupňa — 117 mm
Priemer štvrtého stupňa — 95 mm
Priemer piateho stupňa — 75 mm
Priemer šiesteho stupňa — 56 mm
Celkový zdvih - 1557 mm
Menovitá tlačná sila — 37,4...344,8 kN


Spojiť

VYKRIKUJ NÁM
Získajte e-mailové aktualizácie