Hydraulické valce rýpadla

en20

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer piestu - 110 mm
Priemer tyče - 55 mm
Tlačná záťaž - 144,4kN
Zaťaženie ťahom tyče - 107kN

en21

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer piestu - 110 mm
Priemer tyče - 55 mm
Zaťaženie tlačných tyčí - 152 kN
Zaťaženie ťahom tyče - 112,6kN

en22

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer piestu - 110 mm
Priemer tyče - 55 mm
Zaťaženie tlačných tyčí - 152 kN
Zaťaženie ťahom tyče - 112,5kN

en23

Menovitý tlak -.16MPa
Maximálny lwablel tlak _
Priemer pytóna 20 MPa- 10m
Priemer tyče - 55 mm
Zaťaženie tlačných tyčí - 152 kN
Zaťaženie ťahom tyče -12,5kKN

en24

Menovitý tlak -16MPa
Maximálny povolený tlak je 20 MPa
Priemer piestu - 110 mm
Priemer tyče - 55 mm
Zaťaženie tlačných tyčí - 152 kN
Zaťaženie ťahom tyče - 112,6kN

en25

Menovitý tlak -16 MPa
Maximálny povolený tlak 一20MPa
Priemer piestu - 80 mm
Priemer tyče - 55 mm
Zaťaženie na tlačenie tyče -75 5kN
Zaťaženie ťahom tyče - 56, 6kN


Spojiť

VYKRIKUJ NÁM
Získajte e-mailové aktualizácie